Acceder al contenido principal

Demani Informació Si desitja exercir el seu dret d'accés a la Informació, pot realitzar-des d'aquí

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG) preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement dels ciutadans. Tota aquesta informació queda recollida al Portal de la Transparència.

Addicionalment a la informació publicada al Portal de la Transparència, el ciutadà podrà exercir el seu Dret d'Accés . Aquest nou dret garanteix la possibilitat de dur a terme consultes sobre dades i informació pública.

El dret d'accés podrà ser limitat en els supòsits que preveu la Llei, entre d'altres: Seguretat Nacional, Defensa, Política econòmica i monetària, per a la protecció de dades de caràcter personal, etc.

Per què he de identificar-me?

L'exercici del Dret d'Accés obre amb l'administració un procediment administratiu que exigeix la identificació del sol⋅licitant.

Com funciona

Pot exercir el seu Dret d'Accés seguint els següents passos:

 1. 1. Identificació

  Se li redirigirà al sistema Cl@ve d'autenticació que li permetrà seleccionar la manera d'identificació que li resulti més còmode.

 2. 2. Sol⋅licitud

  Un cop identificat, se li redirigirà un formulari a través del qual podrà realitzar la seva consulta.

 3. 3. Revisió i enviament

  Se li mostrarà la seva sol⋅licitud d'informació completa i, si està conforme, podrà procedir al seu enviament. En cas contrari podrà modificar-la.

 4. 4. Confirmació

  Si la seva sol⋅licitud ha estat enviada correctament, es mostrarà un missatge en pantalla indicant.

Recordi que serà redirigirido a la pàgina del sistema cl@ve, on podrà triar la manera de comunicar-se amb les administracions públiques.