Acceder al contenido principal

Nou Núnero de Referència Generar nou Núnero de Referència


Les dades personals que facilita en el procediment de sol·licitud de dret d'accés a la información pública són tractats d'acord al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. Conforme a aquest reglament, ha de donar el seu consentiment perquè aquestes dades personals puguen ser utilitzats per la Dirección General de Governança Pública (Secretaría de Estat de Función Pública) amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'accés a la información pública de l'Administración General de l'Estat. Les seues dades personals no serán comunicats a tercers. Pot exercir els drets d'accés, rectificación, supresión, limitación i oposición dirigiéndose al responsable del tractament.

Abans de donar el meu consentiment ha de llegir la información addicional sobre protección de dades personals.


* Escriu els caràcters que vegis a l'imatge: