Acceder al contenido principal

Cambiar Número de Referencia Servizo para cambiar o Código de acceso do Número de Referencia.

Os datos persoais que facilita no procedemento de solicitude de dereito de acceso á información pública son tratados de acordo ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016. Conforme a este regulamento, debe dar o seu consentimento para que estes datos persoais poidan ser utilizados pola Dirección Xeral de Gobernación Pública (Secretaría de Estado de Función Pública) coa finalidade de xestionar as solicitudes de acceso á información pública da Administración Xeral do Estado. Os seus datos persoais non serán comunicados a terceiros. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición dirigiéndose ao responsable do tratamento.

Antes de dar o meu consentimento debe ler a información adicional sobre protección de datos persoais.


* Escribe os caracteres que ves na imaxe:

Todos os campos do presente formulario son obrigatorios.

¹ O número de referencia soamente debe conter letras mayúsculas ou minúsculas, números comprendidos entre 0 e 9, certos símbolos e unha lonxitude de 6 a 10. Símbolos autorizados: #$%&:;,.-_+{}/\çÇ@